1. ஒரு முத்தம் நிகழ்ந்தது

அந்தி வெயில்
கொஞ்சம் குளிர் உன்
குரலின் அணைப்பில்
வானத்திலேறிய அது
நிலா ஆனது


2.

Image by HeungSoon from Pixabay

மலர்தலின் ரகசியம்
மலர்ந்தேதான் கிடக்கிறது

ஒரு நினைவின் வரி
என்னை எழுதிச் செல்ல

வல்லூறுகளின் வலிவு உண்டாவென
வண்ணத்துப் பூச்சி இறக்கைகளைச் சோதிக்கிறீர்கள்

என்வரையில் –
இரண்டும் பறப்பன

வல்லூறின் கனவில்
வண்ணத்துப் பூச்சி யாவதே
எளிய விருப்பம்


3.


வெளிச்சத்திற்கு நிழல் போல
இருளுக்குள் ஒளி

  • மூடிய இமைகள் விழி திறக்க –


நான் அங்கு இல்லை
நான் அங்கு வேண்டும்
உனதறையின் பூ ஜாடியாக


கடலில் கிடைத்த வலம்புரிச் சங்கு
அறிந்த உன்னுடலாக

உடலை அறிவது
மனதை அடைவதாக
(நினைத்துக் கொள்கிறேன்)

-மனத்தினளவு
உடலின் கடல்-


முடிவின்மையின் முடிவைக் கேட்டால்
முத்தம் என்கிறாய்♥4.

Image by HeungSoon from Pixabay

நீ –
பறப்பதை விடுதலை என்கிறாய்

அமர ஒரு இடமில்லாமல்
பறந்து பறந்து பறந்து…..

படைப்பு:

பிருந்தா சேது

சே.பிருந்தா (பிருந்தா சேது), கவிஞர். எழுத்தாளர். திரைக்கதை ஆசிரியர்.